Praktijkvoorbeeld

Projectleider Kerstel Nijland (SVB)

Met nieuwe pilot geeft de SVB ouderen het inkomen waar ze recht op hebben

Voor ouderen in een financieel kwetsbare positie is er de AIO: een aanvullende inkomensvoorziening bovenop hun AOW. Een belangrijke regeling, alleen maken niet alle ouderen er gebruik van. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) begint daarom een pilot om ouderen proactief te benaderen om dit wél te doen. Projectleider Kerstel Nijland vertelt over dit bijzondere project.

Mensen die maandelijks recht hebben op honderden euro’s extra, maar er geen gebruik van maken. Dat klinkt onwaarschijnlijk, toch is er een grote groep ouderen waarvoor dit geldt. Zij hebben recht op de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), maar melden zich niet om die aanvulling ook echt te krijgen. 

Waarom dat zo is? Dat blijft gissen voor Kerstel Nijland. Ze is projectleider bij de SVB, de overheidsinstantie die ook de AOW uitkeert. “Mensen zijn misschien wantrouwend naar de overheid. Het kan ook zijn dat ze de aanvraag te ingewikkeld vinden. Of ze weten simpelweg niet dat de regeling bestaat. Dat zijn allemaal denkbare opties, maar echt weten doen we het bij de SVB niet. We hopen daar met deze pilot achter te komen.”

Waarom veel ouderen geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen

Naast de AIO zijn er meer inkomensvoorzieningen waar ouderen geen gebruik van maken. Zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere bijstand. De Nationale ombudsman deed onderzoek naar de vraag: Waarom maken ouderen geen gebruik van deze voorzieningen, terwijl ze er wél recht op hebben?


Lees de belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek.

Geen privacy-issues meer

De pilot zal naar verwachting eind september officieel van start gaan. In het kort: de SVB kan door de pilot gebruikmaken van de gegevens van het UWV. Hierdoor kunnen ze gericht mensen benaderen die recht hebben op de AIO. Eerder mocht dat niet, vanwege de privacywetgeving. Door een nieuwe innovatieve technologie, ontwikkeld door onder meer onderzoekscentrum TNO, is dat nu wel mogelijk.

“Een laag inkomen is de belangrijkste aanwijzing dat iemand misschien in aanmerking komt voor de AIO,” legt Kerstel uit. “Maar het probleem is dat we niet zomaar alle inkomens kunnen opvragen bij het UWV, terwijl we dan maar een klein gedeelte gebruiken. Dat is qua privacy uit verhouding. Dus we moesten iets verzinnen waardoor we heel specifiek alleen die laagste inkomensgroep eruit konden filteren. Dat kan nu door deze nieuwe techniek.”

De tool is een versleutelde omgeving waar de SVB een aantal BSN-nummers ‘in stopt’. Het UWV voert aan hun kant de inkomensgegevens in. De tool slaat aan het rekenen en geeft de SVB een lijstje door met mensen die waarschijnlijk in aanmerking komen voor de AIO.

Portret van Kerstel Nijland

Kerstel Nijland (SVB)

Kerstel: “Omdat alle gegevens versleuteld in de tool zitten, is het geen uitwisseling van gegevens. Ieder behoudt zijn eigen data, maar de gegevens worden gecombineerd. Daarmee valt deze methode binnen de AVG-wet.”

Brieven, Kappers en de 50+-beurs

Deze aanpak geeft Kerstel en haar team goede moed. Eerder hadden ze al van alles geprobeerd om de mensen te bereiken die mogelijk in aanmerking kwamen voor de AIO. “We sturen sowieso iedereen die recht heeft op AOW, informatie over de AIO. Met nog eens een herinneringsbrief. We stonden op de 50+-beurs, flyerden bij kappers. Maar dat waren allemaal ongerichte en moeilijke schaalbare methodes. Met deze pilot kunnen we mensen veel gerichter benaderen.”

"Dat de Nationale ombudsman dit onderwerp aankaart, geeft de zaak extra urgentie"

De pilot past bij de aanbevelingen uit het rapport Met te weinig genoegen nemen van de Nationale ombudsman. Daarin dringt ombudsman Reinier van Zutphen erop aan dat overheden meer moeten doen om onderbenutting van voorzieningen zoals de AIO te voorkomen. Ook moeten burgers meer proactief benaderd worden. 

Kerstel was blij met dat rapport. “Wij zijn als SVB al lang met dit probleem bezig, maar konden het niet gericht aanpakken. Omdat wij de inkomensgegevens van onze AOW-klanten niet kennen. Dat de Nationale ombudsman het onderwerp op deze manier aankaart, geeft de zaak wel extra urgentie. Nu kunnen we doelgericht aan de slag.”

Armoede voorkomen

De doelgroep die de SVB met de pilot hoopt te bereiken? Dat zijn mensen die geen volledige AOW ontvangen. Bijvoorbeeld omdat ze een jongere partner hebben. Of omdat ze tijdelijk in het buitenland hebben gewoond en daardoor minder AOW hebben opgebouwd.

Het is nog niet bekend hoe groot deze groep precies is. Maar op basis van een onderzoek van het CBS (2018) gaat het om ongeveer 1 procent van alle AOW-gerechtigden: zo’n 35.000 huishoudens. In 2019 schatte de Algemene Rekenkamer het aantal op 34.000 tot 51.000 huishoudens. 

"Voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen is een kerntaak van onze organisatie"

Er wordt dus een grootse pilot opgetuigd om deze mensen te vinden. Is dat niet heel veel moeite? “Nee, zeker niet,” antwoordt Kerstel stellig. “Wij vinden het belangrijk dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. En we willen voorkomen dat ze in armoede terechtkomen. Dat is een kerntaak van onze organisatie en van minister voor Armoedebeleid Carola Schouten.”

Meer voorlichting nodig

Ze vervolgt: “De mensen om wie het gaat, lenen soms geld van vrienden en familie om rond te komen, met alle gevolgen van dien. We willen alle mogelijke moeite doen om die mensen te wijzen op deze aanvullende voorziening.”

Het allermakkelijkst zou volgens Kerstel zijn als meer mensen de AIO-regeling kennen. Kerstel: “Op onze site staat een makkelijk stappenplan dat je kunt doorlopen om te kijken of je er recht op hebt: de AIO-check. Laten we ervoor zorgen dat deze relatief onbekende regeling in de toekomst steeds meer bekend wordt.”

Hier kunt u terecht als professional

Werkt u met burgers die problemen hebben met overheidsinstanties? Bijvoorbeeld bij het aanvragen van inkomensvoorzieningen en komen zij er samen niet uit? Dan kan de Nationale ombudsman helpen. Bel ons speciale nummer voor professionals: 070-3563550.