Interview

Vooruitblik

Projectleider Maike Klip over onze toekomstplannen

“Wat moet er volgens u op de onderzoeksagenda staan?” 

Maike Klip is projectleider bij de Nationale ombudsman. Zij vertelt over de plannen die de Nationale ombudsman heeft om de komende tijd meer lokaal actief te zijn in Groningen en omgeving. 

“De afgelopen jaren voelden we ons erg betrokken bij bewoners in het aardbevingsgebied. We deden regelmatig onderzoek en stonden voor mensen klaar als ze een klacht hadden over de overheid. Maar onze lokale betrokkenheid kan groter.”

Het werk van de Onafhankelijke Raadsman voortzetten

“Tot 1 januari 2022 is de Onafhankelijke Raadsman, Leendert Klaassen, het aanspreekpunt voor klachten van Groningers over de gevolgen van de gaswinning. Daarna neemt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, zijn taken over.

Zij vinden het allebei belangrijk dat bewoners in het aardbevingsgebied met hun problemen, klachten en vragen terechtkunnen bij een onafhankelijke partij. Wat de Onafhankelijke Raadsman deed, blijven we doen.”

Betrokken zijn bij bewoners

“We willen zo goed mogelijk in de voetsporen van de Onafhankelijke Raadsman treden. Daarom zijn we volgend jaar veel nabijer in het Noorden. Woont u in het aardbevingsgebied? Dan zorgen wij ervoor dat u ons goed kunt bereiken. Maar ook dat wij u kunnen bereiken en goed begrijpen waar u mee te maken heeft.

Die betrokken rol willen we samen met u als bewoner invullen. Wat heeft u nodig?”

Vaker langskomen

“We willen ook vaker langskomen. Samen met de medewerkers van de Onafhankelijke Raadsman maken we plannen voor een lokaal steunpunt van de Nationale ombudsman in het Noorden. Daarbij willen we graag uw mening horen. Wat verwacht u van zo’n plek? Wat zou u nodig hebben? Laat het ons vooral weten.

Op dit moment werken onze onderzoekers samen met consulenten van de Onafhankelijke Raadsman. Zo kunnen ze van elkaars werkwijze leren. Maar we bereiden ons op meer manieren voor op onze nieuwe rol.”

In gesprek met professionals

“We maakten een reconstructie van onze aanbevelingen van de afgelopen jaren. Met deze analyse in hand gaan we de komende tijd in gesprek met medewerkers van betrokken organisaties.

"U kunt makkelijker volgen wat wij onderzoeken, en wij willen vaker bij u langskomen"

Waar lopen zij tegenaan als ze de bewoners centraal willen stellen? Waarom lukt het ze niet om de gevolgen van de gaswinning voor bewoners snel, transparant en ruimhartig op te lossen? Ook al doen professionals zo hun best? En wat kunnen ze concreet doen om het vertrouwen van Groningers in de overheid te herstellen?”

Onze onderzoeken makkelijker volgen

“Vanaf vandaag hebben wij op onze website een speciale pagina 'Gevolgen gaswinning'. Daar ziet u in een overzicht wat wij eerder onderzochten en waar we de komende tijd mee bezig gaan. Op deze pagina houden we u doorlopend op de hoogte van onze acties. Die hebben allemaal als doel: nog meer aandacht vragen voor het perspectief van bewoners.”

Doe mee!

“Staan hier zaken bij die u herkent, dan kunt u bijdragen. Als bewoner, maar ook als medewerker van een instantie. Ook horen wij graag wat er volgens u op onze onderzoeksagenda moet staan. Zo zorgen we er samen voor dat u de regie over uw toekomst terugkrijgt.”

Een klacht indienen

Woont u in het aardgasgebied? En loopt u vast met een overheidsinstantie? Bijvoorbeeld omdat het misgaat met de versterking van uw huis? Of met de afwikkeling van de schade? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman. Bel ons dan gratis op 0800 – 3355 555. Of dien online een klacht in. Wij staan voor u klaar.