Achtergrond

Waar blijft de schuldhulp-verlening voor zzp’ers?

Zzp’ers met financiële problemen hebben recht op schuldhulp van hun gemeente. Maar in de praktijk is die hulp bij veel gemeenten niet goed geregeld. Waar lopen deze zzp’ers tegenaan? En wat doet de Nationale ombudsman om hen te helpen? “De overheid moet er voor iedereen zijn. Oók voor zzp’ers met schulden.”

De coronacrisis heeft veel zzp’ers hard geraakt. Maandenlang hadden zij geen of minder werk. En dus daalde hun inkomen flink. SchuldenlabNL en adviesorganisatie Deloitte deden samen onderzoek naar schulden in Nederland.


SchuldenlabNL is een stichting die alle Nederlanders wil helpen bij het oplossen van hun schulden. Uit hun onderzoek blijkt dat in 2020 al 307.000 tot 556.000 zzp’ers veel minder inkomen hadden. Daar komen er in 2021 nog eens tienduizenden bij.

Coronasteun als reddingsboei

Deze zzp’ers kunnen hun vaste lasten bijna niet meer betalen. Een deel van hen komt daardoor in de schulden terecht, verwachten SchuldenlabNL en Deloitte. Helemaal als ze straks geen financiële coronasteun meer krijgen van de overheid.Veel ondernemers moesten door corona de deuren (tijdelijk) sluiten.

Foto: Co de Kruijf/Hollandse Hoogte

De overheid geeft ondernemers sinds maart 2020 ondersteuning in de vorm van geld om de coronacrisis door te komen. Zodat zzp’ers hun vaste lasten en boodschappen kunnen betalen. De belangrijkste steunmaatregel voor zzp’ers is de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Ook biedt de overheid uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting.

Serieuze geldproblemen

Sommige zzp’ers hadden vóór de coronacrisis al schulden. Zoals Martine, die problemen had met haar administratie. Of Shanti, die ziek werd en geen arbeidsongeschiktheids-verzekering had. Daardoor had zij maandenlang geen inkomsten. Door de coronacrisis zijn dit soort geldproblemen alleen maar groter geworden.

Problemen met schuldhulpverlening

Zzp’ers als Martine en Shanti hebben recht op hulp. Daarvoor kunnen ze terecht bij een schuldhulpverlener in hun gemeente. Maar in de praktijk lopen zzp’ers daarbij regelmatig tegen problemen aan. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek ‘Een open deur’ uit 2018. En in het vervolgonderzoek uit datzelfde jaar.

Gemeenten geven onduidelijke informatie

De problemen beginnen bij het zoeken naar hulp. Het televisieprogramma Pointer onderzocht begin 2021 de websites van 150 Nederlandse gemeenten. Wat blijkt? Twee derde van de gemeenten geeft geen of onduidelijke informatie over schuldhulpverlening voor zelfstandigen. Daardoor weten zzp’ers niet dat ze recht hebben op schuldenhulp. Of hoe ze contact op kunnen nemen om die hulp te krijgen.

Informatie klopt vaak niet

Als zzp’ers wel bij het juiste gemeenteloket aankomen, krijgen ze vaak onjuiste informatie. Ze horen bijvoorbeeld dat ze moeten stoppen met hun onderneming. Of dat ze eerst hun koophuis moeten verkopen, zoals Shanti."Veel ondernemers willen juist doorgaan met hun eigen bedrijf"

Dat klopt niet, zeggen schuldhulpverleners op de website van Pointer. Als zzp’ers stoppen met hun eigen onderneming en niet meteen een baan vinden, hebben sommigen geen inkomsten meer. En veel ondernemers willen juist graag doorgaan met hun eigen bedrijf.

Leningen

Andere gemeenten verwijzen zzp’ers door voor een lening bij hun bank. Of voor een uitkering, blijkt uit het onderzoek van de Nationale ombudsman. Maar een lening afsluiten is geen schuldhulpverlening. Schuldhulpverleners helpen bij het oplossen van je geldproblemen. En bij een toekomst zónder schulden.

Speciale schuldhulpverlening is nodig

Het lijkt er dus op dat een deel van de gemeenten te weinig kennis heeft van schuldhulpverlening. Daardoor duurt het lang voordat zzp’ers hulp krijgen. De schulden nemen ondertussen alleen maar toe. Sommige zzp’ers verliezen hierdoor hun vertrouwen in de schuldhulpverlening.


De Nationale ombudsman gaf gemeenten in het vervolgonderzoek in 2018 al een advies: bied gespecialiseerde schuldenhulp voor zelfstandigen aan of huur die in. Ook staat sinds 1 januari 2021 in de wet dat gemeenten zzp’ers moeten helpen.

Meldpunt van de Nationale ombudsman

Toch maakt de Nationale ombudsman zich nog steeds zorgen over zzp’ers met schulden. Daarom opende hij op 1 maart 2021 een meldpunt. Een meldpunt voor kleine zelfstandigen die problemen tegenkomen als zij hulp voor hun schulden zoeken. 


Dankzij dit meldpunt heeft de Nationale ombudsman nu een beter beeld van de problemen rondom schuldhulpverlening aan zzp’ers. Hij gaat de komende tijd verder met zijn onderzoek naar dit onderwerp. 


Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: “Een deel van de gemeenten heeft de hulp voor ondernemers niet op orde. Ik krijg bijvoorbeeld signalen dat ondernemers worden geweigerd. Of dat schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat.” En dat kan niet, vindt hij. “De overheid moet er voor iedereen zijn. Oók voor zzp’ers met schulden.”

Goede voorbeelden

Gelukkig zijn er ook gemeenten die wel het goede voorbeeld geven. Zo heeft de provincie Flevoland een Zelfstandigenloket opgericht. Daar kunnen zzp’ers voor schuldhulpverlening terecht namens alle gemeenten in die provincie. De gemeente Amsterdam heeft op haar eigen website een duidelijke informatiepagina voor zelfstandigen


Daarnaast zijn er initiatieven buiten gemeenten waar zzp’ers terechtkunnen. Denk aan de vrijwilligersorganisatie 

SchuldHulpMaatje of stichting Nederlandse Schuldhulproute. Verderop in dit magazine leest u meer over wat stichting Nederlandse Schuldhulproute voor zzp’ers kan betekenen.

De Nationale ombudsman blijft dit volgen

Goede schuldhulpverlening voor zzp’ers is en blijft belangrijk voor de Nationale ombudsman. Hij zal dit onderwerp dan ook blijven volgen.

Achtergrond

Waar blijft de schuldhulpverlening voor zzp’ers?

Zzp’ers met financiële problemen hebben recht op schuldhulp van hun gemeente. Maar in de praktijk is die hulp bij veel gemeenten niet goed geregeld. Waar lopen deze zzp’ers tegenaan? En wat doet de Nationale ombudsman om hen te helpen? “De overheid moet er voor iedereen zijn. Oók voor zzp’ers met schulden.”

De coronacrisis heeft veel zzp’ers hard geraakt. Maandenlang hadden zij geen of minder werk. En dus daalde hun inkomen flink. 


SchuldenlabNL en adviesorganisatie Deloitte deden samen onderzoek naar schulden in Nederland. SchuldenlabNL is een stichting die alle Nederlanders wil helpen bij het oplossen van hun schulden. Uit hun onderzoek blijkt dat in 2020 al 307.000 tot 556.000 zzp’ers veel minder inkomen hadden. Daar komen er in 2021 nog eens tienduizenden bij.

Coronasteun als reddingsboei

Deze zzp’ers kunnen hun vaste lasten bijna niet meer betalen. Een deel van hen komt daardoor in de schulden terecht, verwachten SchuldenlabNL en Deloitte. Helemaal als ze straks geen financiële coronasteun meer krijgen van de overheid.Veel ondernemers moesten door corona de deuren (tijdelijk) sluiten.
Foto: 
Co de Kruijf/Hollandse Hoogte

De overheid geeft ondernemers sinds maart 2020 ondersteuning in de vorm van geld om de coronacrisis door te komen. Zodat zzp’ers hun vaste lasten en boodschappen kunnen betalen. De belangrijkste steunmaatregel voor zzp’ers is de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Ook biedt de overheid uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting.

Serieuze geldproblemen

Sommige zzp’ers hadden vóór de coronacrisis al schulden. Zoals Martine, die problemen had met haar administratie. Of Shanti, die ziek werd en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Daardoor had zij maandenlang geen inkomsten. Door de coronacrisis zijn dit soort geldproblemen alleen maar groter geworden.

Problemen met schuldhulpverlening

Zzp’ers als Martine en Shanti hebben recht op hulp. Daarvoor kunnen ze terecht bij een schuldhulpverlener in hun gemeente. Maar in de praktijk lopen zzp’ers daarbij regelmatig tegen problemen aan. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek ‘Een open deur’ uit 2018. En in het vervolgonderzoek uit datzelfde jaar.

Gemeenten geven onduidelijke informatie

De problemen beginnen bij het zoeken naar hulp. Het televisieprogramma Pointer onderzocht begin 2021 de websites van 150 Nederlandse gemeenten. Wat blijkt? Twee derde van de gemeenten geeft geen of onduidelijke informatie over schuldhulpverlening voor zelfstandigen. Daardoor weten zzp’ers niet dat ze recht hebben op schuldenhulp. Of hoe ze contact op kunnen nemen om die hulp te krijgen.

Informatie klopt vaak niet

Als zzp’ers wel bij het juiste gemeenteloket aankomen, krijgen ze vaak onjuiste informatie. Ze horen bijvoorbeeld dat ze moeten stoppen met hun onderneming. Of dat ze eerst hun koophuis moeten verkopen, zoals Shanti. "Veel ondernemers willen juist doorgaan met hun eigen bedrijf"

Dat klopt niet, zeggen schuldhulpverleners op de website van Pointer. Als zzp’ers stoppen met hun eigen onderneming en niet meteen een baan vinden, hebben sommigen geen inkomsten meer. En veel ondernemers willen juist graag doorgaan met hun eigen bedrijf.

Leningen

Andere gemeenten verwijzen zzp’ers door voor een lening bij hun bank. Of voor een uitkering, blijkt uit het onderzoek van de Nationale ombudsman. Maar een lening afsluiten is geen schuldhulpverlening. Schuldhulpverleners helpen bij het oplossen van je geldproblemen. En bij een toekomst zónder schulden.

Speciale schuldhulpverlening is nodig

Het lijkt er dus op dat een deel van de gemeenten te weinig kennis heeft van schuldhulpverlening. Daardoor duurt het lang voordat zzp’ers hulp krijgen. De schulden nemen ondertussen alleen maar toe. Sommige zzp’ers verliezen hierdoor hun vertrouwen in de schuldhulpverlening.


De Nationale ombudsman gaf gemeenten in het vervolgonderzoek in 2018 al een advies: bied gespecialiseerde schuldenhulp voor zelfstandigen aan of huur die in. Ook staat sinds 1 januari 2021 in de wet dat gemeenten zzp’ers moeten helpen.

Meldpunt van de Nationale ombudsman

Toch maakt de Nationale ombudsman zich nog steeds zorgen over zzp’ers met schulden. Daarom opende hij op 1 maart 2021 een meldpunt. Een meldpunt voor kleine zelfstandigen die problemen tegenkomen als zij hulp voor hun schulden zoeken. 


Dankzij dit meldpunt heeft de Nationale ombudsman nu een beter beeld van de problemen rondom schuldhulpverlening aan zzp’ers. Hij gaat de komende tijd verder met zijn onderzoek naar dit onderwerp. 


Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: “Een deel van de gemeenten heeft de hulp voor ondernemers niet op orde. Ik krijg bijvoorbeeld signalen dat ondernemers worden geweigerd. Of dat schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat.” En dat kan niet, vindt hij. “De overheid moet er voor iedereen zijn. Oók voor zzp’ers met schulden.”

Goede voorbeelden

Gelukkig zijn er ook gemeenten die wel het goede voorbeeld geven. Zo heeft de provincie Flevoland een Zelfstandigenloket opgericht. Daar kunnen zzp’ers voor schuldhulpverlening terecht namens alle gemeenten in die provincie. De gemeente Amsterdam heeft op haar eigen website een duidelijke informatiepagina voor zelfstandigen


Daarnaast zijn er initiatieven buiten gemeenten waar zzp’ers terechtkunnen. Denk aan de vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje of stichting Nederlandse Schuldhulproute. Verderop in dit magazine leest u meer over wat stichting Nederlandse Schuldhulproute voor zzp’ers kan betekenen.

De Nationale ombudsman blijft dit volgen

Goede schuldhulpverlening voor zzp’ers is en blijft belangrijk voor de Nationale ombudsman. Hij zal dit onderwerp dan ook blijven volgen.

Achtergrond

Waar blijft de schuldhulpverlening voor zzp’ers?

Zzp’ers met financiële problemen hebben recht op schuldhulp van hun gemeente. Maar in de praktijk is die hulp bij veel gemeenten niet goed geregeld. Waar lopen deze zzp’ers tegenaan? En wat doet de Nationale ombudsman om hen te helpen? “De overheid moet er voor iedereen zijn. Oók voor zzp’ers met schulden.”

De coronacrisis heeft veel zzp’ers hard geraakt. Maandenlang hadden zij geen of minder werk. En dus daalde hun inkomen flink. 

SchuldenlabNL en adviesorganisatie Deloitte deden samen onderzoek naar schulden in Nederland. SchuldenlabNL is een stichting die alle Nederlanders wil helpen bij het oplossen van hun schulden. Uit hun onderzoek blijkt dat in 2020 al 307.000 tot 556.000 zzp’ers veel minder inkomen hadden. Daar komen er in 2021 nog eens tienduizenden bij.

Coronasteun als reddingsboei

Deze zzp’ers kunnen hun vaste lasten bijna niet meer betalen. Een deel van hen komt daardoor in de schulden terecht, verwachten SchuldenlabNL en Deloitte. Helemaal als ze straks geen financiële coronasteun meer krijgen van de overheid.Veel ondernemers moesten door corona de deuren (tijdelijk) sluiten.

Foto: Co de Kruijf/Hollandse Hoogte

De overheid geeft ondernemers sinds maart 2020 ondersteuning in de vorm van geld om de coronacrisis door te komen. Zodat zzp’ers hun vaste lasten en boodschappen kunnen betalen. De belangrijkste steunmaatregel voor zzp’ers is de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Ook biedt de overheid uitstel van betaling voor de inkomstenbelasting.

Serieuze geldproblemen

Sommige zzp’ers hadden vóór de coronacrisis al schulden. Zoals Martine, die problemen had met haar administratie. Of Shanti, die ziek werd en geen arbeidsongeschiktheidsverzekering had. Daardoor had zij maandenlang geen inkomsten. Door de coronacrisis zijn dit soort geldproblemen alleen maar groter geworden.

Problemen met schuldhulpverlening

Zzp’ers als Martine en Shanti hebben recht op hulp. Daarvoor kunnen ze terecht bij een schuldhulpverlener in hun gemeente. Maar in de praktijk lopen zzp’ers daarbij regelmatig tegen problemen aan. Dat concludeert de Nationale ombudsman in zijn onderzoek ‘Een open deur’ uit 2018. En in het vervolgonderzoek uit datzelfde jaar.

Gemeenten geven onduidelijke informatie

De problemen beginnen bij het zoeken naar hulp. Het televisieprogramma Pointer onderzocht begin 2021 de websites van 150 Nederlandse gemeenten. Wat blijkt? Twee derde van de gemeenten geeft geen of onduidelijke informatie over schuldhulpverlening voor zelfstandigen. Daardoor weten zzp’ers niet dat ze recht hebben op schuldenhulp. Of hoe ze contact op kunnen nemen om die hulp te krijgen. 

Informatie klopt vaak niet

Als zzp’ers wel bij het juiste gemeenteloket aankomen, krijgen ze vaak onjuiste informatie. Ze horen bijvoorbeeld dat ze moeten stoppen met hun onderneming. Of dat ze eerst hun koophuis moeten verkopen, zoals Shanti. "Veel ondernemers willen juist doorgaan met hun eigen bedrijf"

Dat klopt niet, zeggen schuldhulpverleners op de website van Pointer. Als zzp’ers stoppen met hun eigen onderneming en niet meteen een baan vinden, hebben sommigen geen inkomsten meer. En veel ondernemers willen juist graag doorgaan met hun eigen bedrijf.

Leningen

Andere gemeenten verwijzen zzp’ers door voor een lening bij hun bank. Of voor een uitkering, blijkt uit het onderzoek van de Nationale ombudsman. Maar een lening afsluiten is geen schuldhulpverlening. Schuldhulpverleners helpen bij het oplossen van je geldproblemen. En bij een toekomst zónder schulden.

Speciale schuldhulpverlening is nodig

Het lijkt er dus op dat een deel van de gemeenten te weinig kennis heeft van schuldhulpverlening. Daardoor duurt het lang voordat zzp’ers hulp krijgen. De schulden nemen ondertussen alleen maar toe. Sommige zzp’ers verliezen hierdoor hun vertrouwen in de schuldhulpverlening.


De Nationale ombudsman gaf gemeenten in het vervolgonderzoek in 2018 al een advies: bied gespecialiseerde schuldenhulp voor zelfstandigen aan of huur die in. Ook staat sinds 1 januari 2021 in de wet dat gemeenten zzp’ers moeten helpen.

Meldpunt van de Nationale ombudsman

Toch maakt de Nationale ombudsman zich nog steeds zorgen over zzp’ers met schulden. Daarom opende hij op 1 maart 2021 een meldpunt. Een meldpunt voor kleine zelfstandigen die problemen tegenkomen als zij hulp voor hun schulden zoeken. 


Dankzij dit meldpunt heeft de Nationale ombudsman nu een beter beeld van de problemen rondom schuldhulpverlening aan zzp’ers. Hij gaat de komende tijd verder met zijn onderzoek naar dit onderwerp. 


Nationale ombudsman Reinier van Zutphen: “Een deel van de gemeenten heeft de hulp voor ondernemers niet op orde. Ik krijg bijvoorbeeld signalen dat ondernemers worden geweigerd. Of dat schuldhulp voor deze groep zelfs nog niet bestaat.” En dat kan niet, vindt hij. “De overheid moet er voor iedereen zijn. Oók voor zzp’ers met schulden.”

Goede voorbeelden

Gelukkig zijn er ook gemeenten die wel het goede voorbeeld geven. Zo heeft de provincie Flevoland een Zelfstandigenloket opgericht. Daar kunnen zzp’ers voor schuldhulpverlening terecht namens alle gemeenten in die provincie. De gemeente Amsterdam heeft op haar eigen website een duidelijke informatiepagina voor zelfstandigen


Daarnaast zijn er initiatieven buiten gemeenten waar zzp’ers terechtkunnen. Denk aan de vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje of stichting Nederlandse Schuldhulproute. Verderop in dit magazine leest u meer over wat stichting Nederlandse Schuldhulproute voor zzp’ers kan betekenen

De Nationale ombudsman blijft dit volgen

Goede schuldhulpverlening voor zzp’ers is en blijft belangrijk voor de Nationale ombudsman. Hij zal dit onderwerp dan ook blijven volgen.